Disclaimer

Disclaimer

De op deze website gepresenteerde informatie is voornamelijk bedoeld voor de inwoners van Hollands Kroon, de primaire doelgroep. Maar ook voor geïnteresseerden buiten deze regio. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid wordt betracht bij het voorbereiden van de op deze website gepubliceerde informatie, kan door LADA** niet worden ingestaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan.

Beslissingen die u neemt op basis van de op deze website gepresenteerde informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. LADA stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van deze website, zowel direct als indirect.

Indien op deze website wordt verwezen naar pagina’s van externe partijen, is LADA niet verantwoordelijk voor de content op deze pagina’s. Gepubliceerde feedback op artikelen of dossiers, ingediend door bezoekers van de website, valt niet onder de verantwoordelijkheid van LADA en laatstgenoemde is derhalve niet aansprakelijk voor gevolgen van genoemde feedback. Het kan voorkomen dat gepubliceerde bezoekersfeedback niet in overeenstemming is met de formele partijstandpunten van LADA maar laatstgenoemde wil nadrukkelijk de discussie aangaan met bezoekers van deze website. Wanneer de inhoud of strekking van bezoekersfeedback in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wordt deze feedback niet gepubliceerd.

Mail voor vragen of suggesties naar: info@ladaluistert.nu

**Lokaal Alternatief Democratie Anders.