gemeentehuis hollandskroon

In een democratie dient uw stem gehoord te worden!

Veel Burgers hebben nog maar weinig vertrouwen in de plaatselijke democratie van Hollands Kroon en zijn absoluut niet tevreden met de wijze waarop er inhoud aan wordt gegeven.

Dit door LADA beschikbaar gestelde discussieplatform geeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen en luistert altijd!

Discussie dossiers

LADA vraagt door waar anderen zwijgen

LADA wil een politieke vernieuwingsbeweging zijn die zich organiseert vanuit de kracht, de betrokkenheid en belangen van inwoners. Samenwerkingsgezindheid op basis van inhoud is belangrijk. Lokale problemen proberen wij lokaal op te lossen. Overleg met inwoners krijgt een hoge prioriteit. Samenwerken in gemeenteraad met alle partijen die democratische vernieuwing nastreven. Met meer invloed van inwoners op het beleid.
Inwoners, organisaties en de gemeente zijn gelijkwaardig in het verbeteren en versterken van de leefomgeving en welzijn.

Dienstbare gemeente

Het volledig digitaliseren van de dienstverlening betekent dat alle zaken thuis van achter de computer geregeld kunnen worden. Voorwaarde is een goed functionerende website. Wie daar moeite mee heeft kan iemand thuis laten komen om te helpen. De publieksbalie kan dan gesloten worden.
Een balie in Anna Paulowna is geen centrale plek in de gemeente. Open houden van deze balie voegt weinig toe aan de service aan een groot deel van onze inwoners. Voor hen is de afstand tot de balie te groot. LADA wil de vaste balie vervangen door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is. Zo behoudt de gemeente een aanspreek- en servicepunt voor haar inwoners.
Er is nog steeds een grote groep, vooral oudere, inwoners die het prettiger vindt om in een persoonlijk contact geïnformeerd te worden dan via een telefoongesprek. Richt hiervoor een camper in die in de hele gemeente inzetbaar is. Maak bekend waar vaste standplaatsen met de bezoektijden
zijn.

Hoe tevreden bent u met de dienstverlening van de gemeente Hollands Kroon?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Sociaal domein

Hollands Kroon heeft aandacht voor inwoners in kwetsbare omstandigheden. Als ondersteuning vanuit het eigen netwerk (familie, vrienden, maatschappelijke verbanden) te kort schiet of ontbreekt, zorgt de gemeente voor ondersteuning en worden zij geholpen om weer regie en verantwoordelijkheid over hun leven te verkrijgen.
Bij een hulpvraag moeten inwoners optimale keuzevrijheid hebben in het kiezen van een organisatie die bij hen past. Daarbij is het van belang dat lokale organisaties ook tot de zorgaanbieders behoren.

Van Datacenters alleen kun je niet eten!

Duurzaamheid als uitgangspunt