Skip to main content

SLOOTDORP – Volgens de advocaat van één van de omwonenden van het Joods Werkdorp is huisvesting van arbeidsmigranten op het voormalig Joods Werkdorp in de Wieringermeer onwettig.

Dat is te lezen in De Werkdorperbode van de omwonenden. De omgevingsrecht deskundige merkt in de zienswijze namens een omwonende op, dat de gemeente in haar beleidskader voor huisvesting van arbeidsmigranten géén uitzonderingsbepaling mag opnemen. De gemeente heeft dit echter wel gedaan.
Volgens de Wet zijn er op beleidsregels altijd uitzonderingen mogelijk. Omdat deze altijd al mogelijk zijn, mag de gemeente niet zelf ook nog eens een aparte uitzonderingsbepaling in haar beleidskader opnemen.
Dit betekent volgens de advocaat dat het onwettig is en niet mag worden toegepast. Het plan zou volgens hem niet door de raad in behandeling mogen worden genomen.

Lees HIER het hele bericht in de Werkdorperbode nr. 15 2021

Huisvesting arbeidsmigranten

Een duidelijk standpunt heeft LADA over het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Hollands Kroon.
Leidend zijn de Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon welke door de raad zijn vastgesteld op 8 oktober 2019. Voldoen aanvragen aan de daarin vastgelegde criteria dan zal LADA toestemming verlenen. Een van de voorwaarden is dat het aantal te huisvesten medewerkers niet groter is dan 10% van het aantal inwoners van de nabij gelegen kern. De locaties van het Joods Werkdorp nabij Nieuwesluis en Moerbeek 8 voldoen daar niet aan.

Henk van Gameren, fractievoorzitter
Peter Couwenhoven, fractie secretaris

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com