Skip to main content

Meer geld voor groen

De begroting 2016 en de meerjarenbegroting tot 2019 zijn vastgesteld waarbij extra geld voor het openbaar groen beschikbaar is gekomen. Daarmee is de inzet van de fractie beloond. Werd bij de kadernota de LADA-motie om te komen tot het instellen van een fonds bomenonderhoud nog verworpen, nu is hiervoor een bedrag van € 85.000 opgenomen. Uit dit fonds zal herplant gefinancierd worden. Voor onderhoud van de openbare ruimte komt € 90.000 extra beschikbaar. Naar het kernbeheer gaat € 125.000 extra geld bestemd om buurtinitiatieven te ondersteunen. Totaal een bedrag van € 300.000 dat structureel toegevoegd wordt aan het onderhoud van het openbaar groen.

Tegel omruilen voor plantenpakket Hollands Kroon

24-11-2021 De gemeente wil haar inwoners zo aansporen meer groen in hun tuinen te planten. Minder tegels en meer groen is beter voor het milieu. Er komt meer biodiversiteit en een betere afwatering van het regenwater.
Het plantenpakket bestaat uit drie bloeiende vaste planten. Ze passen precies in een ruimte van 30 x 30 centimeter. Het tegeltje groen wordt geleverd inclusief goede grond zodat het tegeltuintje direct geplant kan worden.
De gemeente stelt 300 pakketten beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een pakket via de website van de gemeente.

300 * 0,09 m2 = 27 m2 dat is toch weer een milieu-investering die er toe doet!

Bent u tevreden over de "groene" ambities van de gemeente Hollands Kroon?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com