Datacenters gebruiken alle groene stroom
terwijl de inwoners het nakijken hebben

 

Milieuvervuiling Hollands Kroon

 

De dorpsbegroting

 

Hollands Kroon een groene gemeente?

 

Ouderen de dupe van digitalisering Hollands Kroon

 

Raad akkoord huisvesting arbeidsmigranten Moerbeek
Inwoners aan de kant gezet!

De democratie staat er niet goed voor

De inwoners komen er in de gemeente Hollands Kroon bekaaid af als het gaat om inspraak. Politici zien in de groeiende kloof met de burger steeds vaker brood in minderheidsconstructies en achterkamertjespolitiek. Constructies waarin de gemeente een soort quasi inspraak lijkt te bieden lopen steevast uit op georkestreerde uitkomsten waardoor een publiek debat op voorhand in de kiem wordt gesmoord én om zeep geholpen.  De inwoners die zich toch al niet gehoord voelen keren zich daarom massaal af van de politiek omdat zij keer op keer aan het kortste eind trekken.

LADA luistert – Juist NU!

De LADA fractie plaatst regelmatig kanttekeningen bij het reilen en zeilen binnen de gemeente en wil zaken grondig veranderen en dit realiseren vanuit democratische basisprincipes. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt het luisteren naar de inwoners van Hollands Kroon. Een logische volgende stap die LADA daarom zet is de start van dit digitaal Dorps- of Discussieplein waar u uw stem kunt laten horen en met andere inwoners en geïnteresseerden van gedachten kunt wisselen over zaken die u aangaan. Uw stem en mening niet eenzijdig gefilterd door gemeenteambtenaren, bestuurders of andere steakholders dat is wat LADA beoogt met dit initiatief.

Discussieer daarom mee met de fractie van LADA en laat uw stem horen over zaken die u bezig houden op LADALUIST.NU! U geeft hiermee weer vorm en inhoud aan hoe democratie er uit hoort te zien, namelijk door en voor de inwoners.

Ja ik discussieer mee
Een gezonde discussie is essentieel

De politieke cultuur en lokale democratie moet anders in Hollands Kroon

De ruimte voor politieke minderheden in Hollands Kroon is minimaal. Het vertrouwen in de lokale politiek dat leidt tot een lage opkomst en matige participatie en ontbrekend vertrouwen van grote groepen burgers om uiteenlopende redenen. Bestuurlijke vernieuwing is volkomen vastgelopen. Coalitie, oppositie en burgers worden ongelijk bediend met informatie.

Over participatie

Op platforms mogen burgers hun mening geven. Onduidelijk hoe daar verder mee wordt omgegaan.  De respons is telkens  zeer laag. ‘koersvast’ ontaardt in belangenverstrengeling met agrarische en ondernemersbelangen.
Kortom: Het wordt tijd dat de inwoners weer gehoord worden!

LADA blijft vragen stellen waar andere partijen zwijgen

LADA wil een politieke vernieuwingsbeweging zijn die zich organiseert vanuit de kracht, de betrokkenheid en belangen van inwoners. Samenwerkingsgezindheid op basis van inhoud is belangrijk. Lokale problemen proberen wij lokaal op te lossen. Overleg met inwoners krijgt een hoge prioriteit. Samenwerken in gemeenteraad met alle partijen die democratische vernieuwing nastreven. Met meer invloed van inwoners op het beleid.
Inwoners, organisaties en de gemeente zijn gelijkwaardig in het verbeteren en versterken van de leefomgeving en welzijn.

Op dit platform wordt u gehoord en wordt uw mening zeer op prijs gesteld. LADA wil namelijk een gezonde discussiecultuur waarin iedereen zijn of haar ongezouten mening kan geven op zaken die spelen in de gemeente Hollands Kroon. En dat zonder ongewenste censuur die de discussie alleen maar afzwakt.

Ja ik discussieer mee

Dossier selectie

Binnenkort kunt u vanaf de kaart hiernaast uw buurt of dorp selecteren. Of kies het gewenste dossier uit de lijst.